Bazan behin… urruneko herrialde baten… Begoñazpi Ikastolan ipuinen bidez, ahozko tradizinoa ikusgai eta agerian jarri dogu. Ikasleek ipuina entzun, osotu eta kontau egiten dabe. Istorioa, hasiera eta amaiera, pertsonaiak, ahotsa eta honen gorabeherak…Euskerazko ipuingintza eta transmisinoa gaur egungo gizartean galtzen doa.

“Bazan behin… urruneko herrialde baten…” En Begoñazpi Ikastola, a través de los cuentos, se hace visible la tradición oral. Los alumnos escuchan y aprenden a contar un cuento: la historia, los personajes, el tono de la voz, el principio y el final… La transmisión oral, la elaboración de cuentos, que se van perdiendo hoy en día en nuestra sociedad.

Horregaitik, Eleketan programako “Ipuinak kontatzea” bezalako tailerraren bidez, ikasleak euskal kultura eta tradizinoan murgilduko dira, gure asaben ondasun oparoa bizi, sentidu eta gozatuz.

Por eso, por medio de talleres como este “Cómo contar un cuento’ del programa Eleketan, los alumnos se sumergirán en la tradición y en la cultura vasca, disfrutando y sintiendo la rica herencia de nuestros antepasados.

Hainbat dira lantzen doguzan tailerrak: euskalkiak, antzinako lanbideak, betiko jolasak, ogia, mitologia, aratusteak, kantak, herri-kirolak…

Son muchos los talleres que trabajamos: Los euskalkis, los antiguos oficios, los juegos tradicionales, el pan, la mitología, el carnaval, canciones, los herri kirolak…

Sinismenak edota sendabelarrak. Horreek guztiek ikasleei, egun galduta dagozan gure kultura ondareko jakintza emongo deutse.
O creencias y hierbas medicinales que infunden a los alumnos conocimientos hoy olvidados de nuestra cultura.

Labayru Fundazinoak eskaintzen deuskuezan tailerrok, hiruhilekoan behin, ikasle eta euskal kulturaren arteko emozio lotura eta batez be, euskera, eskaini eta irakatsiko deuskue.
Talleres de la mano de la Fundación Labayru que, una vez por trimestre tratan de fijar un vínculo emocional entre los alumnos y la cultura vasca y, por supuesto, el euskera

Tailer honeetara maila bakoitza, LH 1. mailatik DBH 2. mailaraino, hiruhilekoan behin joango da. Jarduera honeen bidez, Begoñazpi Ikastolako Ulermenerako Irakaskuntzaren ereduagaz bat eginik, ikasleek gure kultura barneratu eta eureganatuko dabe.

Cada curso, desde Primero de Infantil hasta segundo de Secundaria, acude a estos talleres una vez por trimestre. De manera práctica y, de acuerdo con el modelo de Enseñanza para la Comprensión de Begoñazpi Ikastola, los alumnos irán interiorizando y sintiéndose parte de nuestra cultura.

Ikastola, leinu gerretako “agertoki”, gaztandegi, lantegi zein okindegi bilakatuko danez, ikasleek, jarduera honeek eginez, euren burua protagonistatzat hartuko dabe.

La ikastola se convierte, así, en el “escenario” de las guerras banderizas, en una quesería, en un taller artesanal o en un obrador. Llos alumnos, inmersos en esas dinámicas, lo sienten como propio.

Baina, Eleketan programa epe luzera aztertuko dogu, badau etorkizunik eta! Hamaika maila eta hogeita hamahiru tailerrez osoturik dagoan prozesu honek, helburu zehatza dau: euskal nortasuna sustatu eta sendotzea. Hala bazan ala ez bazan, sartu daitela kalabazan eta urten daiala Begoñazpi Ikastolako plazan.

Pero Eleketan tiene vocación de futuro. Un proceso que dura 11 cursos, con 33 talleres diferentes y un objetivo claro, que la identidad euskaldun salga reforzada. “Hala bazan ala ez bazan, sartu daitela kalabazan eta urten daiala Begoñazpi Ikastolako plazan”.

Añadir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *